Czy ortezy podlegają refundacji z NFZ?

0
25

Ortezy, jako istotny element wyposażenia medycznego, mają kluczowe znaczenie dla wielu pacjentów. Czy jednak można liczyć na ich refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia? Dowiedz się, jakie są zasady i warunki uzyskania wsparcia finansowego na zakup ortezy w sklepie zaopatrzenia medycznego.

Ortezy a Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to instytucja odpowiedzialna za finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce. W ramach swojej działalności NFZ może refundować nie tylko leki, ale także wyroby medyczne, takie jak ortezy. Refundacja ortezy z NFZ jest możliwa, jednak podlega określonym zasadom i warunkom. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie rodzaje ortezy są objęte refundacją, a decyzja o wsparciu finansowym zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta oraz od rekomendacji lekarza.

Kryteria refundacji ortezy

Aby ubiegać się o refundację ortezy z NFZ, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza specjalisty, który uznał konieczność stosowania tego wyrobu medycznego. Skierowanie powinno zawierać informacje na temat rodzaju ortezy, jej przeznaczenia oraz okresu stosowania. Dodatkowo lekarz może zalecić konkretny model ortezy, który najlepiej spełni potrzeby pacjenta.

Ważnym aspektem jest również wybór sklepu zaopatrzenia medycznego, który posiada umowę z NFZ. Tylko w takim przypadku możliwe jest uzyskanie refundacji ortezy. Warto sprawdzić, czy dany sklep oferuje wyroby medyczne objęte refundacją i czy posiada odpowiednie uprawnienia do współpracy z NFZ.

Procedura uzyskania refundacji

Po spełnieniu wymienionych kryteriów pacjent może ubiegać się o refundację ortezy. Proces ten rozpoczyna się od złożenia wniosku o refundację w odpowiedniej placówce NFZ. Wniosek powinien zawierać dane pacjenta, informacje o skierowaniu oraz kopię recepty na ortezę wystawionej przez lekarza. W niektórych przypadkach konieczne może być również przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność stosowania ortezy.

Decyzja o przyznaniu refundacji podejmowana jest przez NFZ na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji oraz oceny indywidualnej sytuacji pacjenta. Jeśli refundacja zostanie przyznana, pacjent otrzyma decyzję wraz z informacją o wysokości wsparcia finansowego. Następnie, należy udać się do sklepu zaopatrzenia medycznego, który współpracuje z NFZ, aby dokonać zakupu ortezy.

Warto pamiętać, że refundacja ortezy z NFZ może nie pokryć całkowitej wartości wyrobu medycznego. W takim przypadku pacjent musi dopłacić różnicę z własnej kieszeni. Dlatego istotne jest, aby przed zakupem ortezy dokładnie sprawdzić, jakie są warunki refundacji oraz jaką część kosztów pokryje NFZ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here